T.Różewicz. Kartoteka (fot. A.Iutin) T. Różewicz "Kartoteka", fotografia Aleksy Iutin

Ludzie Teatru

Skrzyknięci z całego miasta zapaleńcy, przedpołudniami solidni nauczyciele, chemicy, inżynierowie i elektrycy, raźno odtąd wieczorami wdziewać zaczęli na grzbiet kontusze i kierezyje, by — mocium panie — byc przez dwie godziny Cześnikiem, Czepcem i Kirkorem.


Piotr Hausvater (1894-1966)

Założyciel Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie.
Polonista, skrzypek, wielki miłośnik polskiej literatury i teatru.

Zbigniew Chrzanowski

Dyrektor Artystyczny Teatru, Reżyser

Walery Bortiakow (1941–2007)

Dyrektor Teatru (lata 1985—2007), Reżyser, Scenograf
Malarz

Jan Tysson

Kierownik Teatru (od r. 2007), Historyk Teatru
Inżynier-konstruktor emerytowany

Andrzej Bowszyk

Aktor
Administrator Teatru lata 2005 -2015
Nauczyciel

Wiktor Lafarowicz (W Jaja)

Aktor
Naczelny redaktor