Historia TEATRU

r. 2013 — JUBILEUSZ 55-lecia Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie

Ludzie Teatru

"...wszystkie drogi prowadzą do ludzi".
Antonie de Saint-Exupery

Nazwiska są wyświetlane w kolejności alfabetycznej.

 • Asmołowa Irena
 • Bowszyk Andrzej
 • Chrzanowski Zbigniew
 • Gelich Elżbieta
 • Gordijewska Anna
 • Kleban Bogusław
 • Kosydor Kazimierz
 • Kuński Paweł
 • Lafarowicz Wiktor (W Jaja)
 • Lewak Luba
 • Lewak Elżbieta
 • Miciński Kazimierz
 • Pechaty Jadwiga
 • Sadowska Roksolana
 • Słobodiana Irena
 • Słobodiana Wiktoria
 • Sosnowski Jarosław
 • Tysson Jan
 • Stupko Natalia
 • Szymański Krzysztof
 • Wasiutyński Wadim
 • Zajdel Bronisław

T.Różewicz. Kartoteka (fot. A.Iutin) fot. Aleksy Iutin

Ludzie Teatru

Skrzyknięci z całego miasta zapaleńcy, przedpołudniami solidni nauczyciele, chemicy, inżynierowie i elektrycy, raźno odtąd wieczorami wdziewać zaczęli na grzbiet kontusze i kierezyje, by — mocium panie — byc przez dwie godziny Cześnikiem, Czepcem i Kirkorem.


Piotr Hausvater (1894-1966)

Założyciel Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie.
Polonista, skrzypek, wielki miłośnik polskiej literatury i teatru.

Zbigniew Chrzanowski

Dyrektor Artystyczny Teatru, Reżyser

Walery Bortiakow (1941–2007)

Dyrektor Teatru (lata 1985—2007), Reżyser, Scenograf
Malarz

Jan Tysson

Kierownik Teatru (od r. 2007), Historyk Teatru
Inżynier-konstruktor emerytowany

Andrzej Bowszyk

Aktor
Administrator Teatru lata 2005 -2015
Nauczyciel

Wiktor Lafarowicz (W Jaja)

Aktor
Naczelny redaktor