Polski Teatr Ludowy we Lwowie

rysunek Włodzimierza Pinigina

Tak to wyglądało w roku 1968